Aktualności i informacje dla mediów

Aktualności
17 | 04 | 18
Balustrada i poręcze z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+, tym razem nie w szpitalu
Wystrój wnętrz, Ochrona zdrowia
długa żywotność, higiena, metal nieżelazny, mosiądz, przeciwdrobnoustrojowy

                             

Nowy system złożony z balustrady i poręczy schodowych  z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ został zainstalowany na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo- Hutniczej. Instalację demonstracyjną można obejrzeć w budynku A-2
.

16 kwietnia br. odbyła się uroczysta prezentacja systemu, w której wzięli udział m.in. Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych prof. Tadeusz Knych, Kierownik Katedry Mikrobiologii UJ Collegium Medicum prof. Małgorzata Bulanda, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi Michał Ramczykowski oraz zaproszeni goście, pracownicy i studenci wydziału.

            

Instalacja demonstracyjna jest efektem prac realizowanych na AGH w ramach Projektu PBS „Antybakter”, polegających na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad doborem stopów miedzi o odpowiednich parametrach użytkowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Katedrą Mikrobiologii UJ Collegium Medicum i Europejskim Instytutem Miedzi. Zespół naukowców z UJ weryfikuje skuteczność przeciwdrobnoustrojową wyselekcjonowanych przez AGH stopów. Europejski Instytut Miedzi odpowiada m.in. za oszacowanie potencjału rynkowego dla wyrobów z przebadanych stopów miedzi, wykonanie analizy opłacalności wdrożenia ich do produkcji oraz przygotowanie gruntu legislacyjnego dla wprowadzenia ich do obiektów służby zdrowia oraz miejsc użyteczności publicznej, w których to miejscach pozwoliłyby ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodliwych dla ludzkiego zdrowia drobnoustrojów.

System złożony z balustrady i poręczy schodowych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej wykonała, dostarczyła i zamontowała firma Balustrady Skrzypiński, licencjonowany Partner Cu+ w Polsce. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziesz tutaj

Informacja o realizowanym projekcie „Antybakter”