Aktualności i informacje dla mediów

19 | 04 | 18
Projekt RIGRID na finiszu
Systemy elektryczne, Energia i źródła odnawialne
panele fotowoltaiczne, solarny , źródła energii odnawialnej

          
Dobiega końca realizowany w Puńsku międzynarodowy projekt RIGRID - inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Podczas finalnego spotkania 19 kwietnia uczestnicy konsorcjum podsumowali dwa lata pracy i osiągnięte cele, zaprezentowali też praktyczne działanie instalacji demonstracyjnej wójtom sąsiednich gmin i zaproszonym gościom.

Zagadnienie inteligentnych sieci energetycznych (smart grid) staje się coraz popularniejsze i istotniejsze, szczególnie w kontekście troski o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Sieci takie zapewniają komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii, co przyczynia się do obniżania kosztów dostarczania usług energetycznych i zwiększa efektywność energetyczną. Pozwala również włączyć do systemu rozproszone źródła energii, w tym odnawialne źródła energii (OZE). Ogólnym celem międzynarodowego projektu RIGRID – Rural Intelligent Grid – było więc opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania i zarządzania energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich.

- Zależało nam przede wszystkim na stworzeniu takich narzędzi, które pozwolą włączać w sieć elektroenergetyczną nowe instalacje OZE i integrować je z systemem, uwzględniając jednocześnie indywidualne dla danego regionu czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne - mówi prof. Przemysław Komarnicki z Instytutu Fraunhofera, przedstawiciel międzynarodowego koordynatora projektu RIGRID. – Dodatkowym celem był rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną, tak aby zwiększyć efektywność jej pracy.

Obszary wiejskie często znajdują się w gorszej sytuacji odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii. Do tego dochodzi niewielki poziom wykorzystania OZE, rosnące zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wysokie straty przesyłowe. Dlatego zarówno polski Puński, jak i niemieckie Dardeshaim były doskonałymi lokalizacjami do wdrażania tego projektu.

         

Demonstrator z interaktywnym narzędziem planowania

W Puńsku na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków stworzono instalację demonstracyjną, w skład której weszły też m.in. instalacja fotowoltaiczna, agregat prądotwórczy typu diesel oraz bateryjny zasobnik energii elektrycznej. Na potrzeby projektu RIGRID powstało specjalne oprogramowanie - system EMACS (ang. Energy Management and Control System). EMACS łączy w sobie zalety klasycznego systemu do poboru i kontroli danych, internetu rzeczy i systemu do modelowania i projektowania mikrosieci z oprogramowaniem do analizy biznesowej. Jest wynikiem pracy dwóch członków konsorcjum: firmy Electrum z Białegostoku oraz Politechniki Warszawskiej. Zespół prof. Mirosława Parola z Politechniki Warszawskiej opracował algorytmy poszczególnych elementów systemu, natomiast Electrum było odpowiedzialne za elementy infrastruktury (takie jak np. rozdzielnica, szafa automatyki, spięcie wszystkich źródeł energii w całość) oraz praktyczną implementację i zamianę algorytmów na konkretne moduły.

- W trakcie projektu pracowaliśmy między innymi nad opracowaniem algorytmów do optymalnego planowania struktury nowo projektowanych mikrosieci niskiego napięcia oraz sterowania pracą już istniejących. Braliśmy pod uwagę wymagania, jakim powinny podlegać zabezpieczenia mikroźródeł i zasobników energii instalowanych w mikrosieci. W projekcie RIGRID chodzi zarówno o efektywność energetyczną, jak i o właściwą kontrolę sieci elektroenergetycznych – podkreśla prof. Mirosław Parol, kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej.

System informatyczny i jego poszczególne moduły spełniają dwa podstawowe zadania. Po pierwsze pozwalają na prawidłową i optymalną konfigurację sieci smart grid – odpowiedni dobór poszczególnych elementów takich jak linie, rozdzielnice, źródła energii. Po drugie umożliwiają taką konfigurację lokalnej sieci zasilającej, aby była ona niezawodna, dostarczała właściwą ilość energii w odpowiednim czasie, a jednocześnie by koszty tej dostawy były jak najkorzystniejsze. – Opracowany na potrzeby projektu RIGRID system EMACS jest rzeczą unikatową i bardzo innowacyjną w skali całego kraju. Łączy w jednym produkcie dwa aspekty: technologiczny, służący do sterowania pewnymi procesami, oraz ekonomiczny, biznesowy – mówi dr Mirosław Popławski, prezes zarządu Electrum sp. z o.o. i krajowy koordynator projektu RIGRID.

Podczas spotkania podsumowującego projekt zaproszeni goście poznawali od praktycznej strony, w jaki sposób można testować sposób zachowania się lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz sprawdzać różne scenariusze jej działania i współpracy z instalacjami OZE. 

Wyższa efektywność energetyczna, mniejsza emisja CO2

Ważnym aspektem branym pod uwagę podczas realizacji projektu RIGRID było zapewnienie wyższej efektywności energetycznej oraz ograniczanie emisji CO2 do atmosfery. Tym bardziej, że gmina Puńsk leży na obszarze Zielonych Płuc Polski. Unia Europejska coraz śmielej stawia na rozwój odnawialnych (czystych) źródeł energii, energetyki rozproszonej i prosumenckiej oraz podnoszenie efektywności energetycznej. Według planów do 2050 roku emisja dwutlenku węgla ma zostać zmniejszona aż o 80 proc. (względem ilości z 1990 roku), a dużą rolę w osiągnięciu tych założeń będą miały właśnie instalacje OZE.

- W realizacji tych planów może pomóc miedź. Jej właściwości, takie jak  wysoka przewodność elektryczna, trwałość czy przetwarzalność, czynią z niej kluczowy surowiec dla europejskiej gospodarki. A oparte na niej technologie zwiększają efektywność energetyczną w kluczowych obszarach: przemyśle, energetyce czy budownictwie – zaznacza Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi będącego członkiem konsorcjum RIGRID.

Miedź stosowana jest z powodzeniem w instalacjach OZE: fotowoltaice (panele, kable, falowniki, transformatory), energetyce wiatrowej (m.in. w uzwojeniach generatora, urządzeniach energetycznych oraz systemach odgromowych i uziemiających) oraz wodnej. Odgrywa też fundamentalną rolę w silnikach pojaz­dów elektrycznych i hybrydowych. Szacuje się, że wykorzystując doskonałą przewodność elektryczną miedzi, w ciągu następnych 10-20 lat będzie można zmniejszyć emisję CO2 o 100 milionów ton rocznie.

Więcej informacji o projekcie RIGRID na stronie www.rigrid.pl

Komunikat do pobrania