O nas

Europejski Instytut Miedzi (EIM)

Od końca kwietnia 2015 r. Polskie Centrum Promocji Miedzi działa na terenie Europy Centralnej pod nazwą Europejski Instytut Miedzi (EIM).

Europejski Instytut Miedzi (dawniej Polskie Centrum Promocji Miedzi) istnieje na rynku polskim od 1995 r. i jest jednym z europejskich centrów działających w ramach Copper Alliance - globalnej sieci biur promujących zastosowania miedzi i jej stopów w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu.

W związku z restrukturyzacją sieci Copper Alliance w Europie, Europejski Instytut Miedzi, który dotychczas działał głównie na terenie Polski (w przeszłości także na Ukrainie), w 2015 r. zwiększył swój zasięg na kraje Europy Centralnej, otwierając m.in. przedstawicielstwo na Węgrzech. Pracownicy dotychczasowego biura węgierskiego, zajmującego się promocją miedzi na Węgrzech, jak również na terenie Czech, Słowacji i Rumunii, podlegają obecnie pod Zarząd biura we Wrocławiu.

Europejski Instytut Miedzi jest organizacją non-profit, a głównym celem działalności Instytutu jest tworzenie warunków na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty z miedzi i jej stopów oraz poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających ze stosowania miedzi,  a w szczególności jej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

EIM koncentruje się na upowszechnianiu zastosowań miedzi w architekturze, budownictwie, elektrotechnice, energetyce (w tym odnawialnej), telekomunikacji, ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia. Instytut odpowiada m.in. na polskim rynku, za wdrożenie produkcji wyrobów i półwyrobów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+.

Zadania realizowane są poprzez m.in. organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, badania rynkowe oraz naukowe, aktywny udział w projektach technologicznych, działania komunikacyjne (w tym serwisy internetowe) oraz Public Relations. W swoich zbiorach posiadamy szereg publikacji, raportów rynkowych oraz opracowania norm i wytycznych projektowania. Materiały te zawierają rzetelne informacje na temat korzyści wynikających ze stosowania miedzi i kierowane są do szerokiego spektrum odbiorców.

EIM wspiera także procesy legislacyjne - nowelizuje krajowe przepisy wykonawcze dostosowując je do standardów europejskich, wydaje normy i komentarze do norm oraz służy radą w kwestii optymalizacji rozwiązań przemysłowych.

Od 2010 roku głównym właścicielem EIM jest European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli, który działa na rzecz największych światowych producentów i przetwórców miedzi. ECI zarządza siecią biur promocji miedzi w Europie i Afryce, z których część posiada niemal 80-letnie doświadczenie zarówno w promocji jak i obronie produktów z miedzi. Największa wartość usług oferowanych zarówno przemysłowi jak i partnerom rynkowym przez Copper Alliance, opiera się na kompetencji, doświadczeniu i różnorodności kulturowej naszych ekspertów i współpracowników. Działalność programową ECI oraz EIM finansuje i koordynuje International Copper Associations (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku (USA).

Międzynarodowa platforma

Copper Alliance oferuje europejskiemu przemysłowi miedzi globalną platformę informacyjną, poprzez którą zamierza informować użytkowników o szerokich korzyściach z zastosowania miedzi. 
ECI oferuje wsparcie regulacyjne i techniczne w 17 krajach europejskich oraz w Afryce, jak również deleguje swych przedstawicieli do kontaktów z Komisją Europejską, bezpośrednio czy też w porozumieniu z Eurometaux. W Polsce platforma administrowana jest przez Europejski Instytut Miedzi.