Przemysł

Przemysł miedziowy jest jednym z głównych czynników rozwoju gospodarki europejskiej.

Obecnie Europa posiada relatywnie mały, ale wydajny przemysł wydobycia miedzi oraz światowej klasy sektor wytopu i rafinacji (produkcji) miedzi .

Europejskie firmy faktycznie wprowadziły wiele spośród stosowanych w całym świecie technologii i procesów metalurgicznych. Europa posiada również od dawna dobrze rozwinięty sektor produkcji półfabrykatów, który przetwarza zarówno miedź pierwotną jak i złom na szeroki asortyment wyrobów z miedzi i stopów miedzi, wykorzystywanych następnie w dalszym ciągu łańcucha wartości.


Innowacyjność, bliskość odbiorców i ścisła współpraca z nimi oraz przewidywanie potrzeb rynku, stały się znamiennymi cechami europejskiego przemysłu produkcji półfabrykatów. Wymaga to inwestowania w badania i rozwój produktu oraz elastycznych urządzeń technologicznych umożliwiających spełnienie najwyższych wymagań jakościowych. Sektor tworzy nie więcej niż dwadzieścia dużych przedsiębiorstw oraz szeroka gama bardziej wyspecjalizowanych graczy, z których wielu oferuje także produkty z innych metali i ich stopów.

Europejski przemysł miedziowy zatrudnia w sumie 50 tysięcy pracowników bezpośrednio, oraz pośrednio stwarza miejsca pracy dla milionów innych dostarczając kluczowe produkty dla szerokiego zakresu przedsiębiorstw i usług.

Chociaż infrastruktury intensywnie wykorzystujące miedź są w większości dobrze rozwinięte to, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i zapewnić wyższą sprawność, wymagają ciągłej renowacji i modernizacji. Systemy transportu są jedną z dziedzin, które zapewniają silny wzrost napędzany przez liczne zastosowania miedzi w takich obszarach jak koleje dużych prędkości, rozbudowa lotnisk i, ostatnio, pojazdy hybrydowe i elektryczne. Wyższe wskaźniki wzrostu gospodarczego i rosnąca siła nabywcza w Środkowej i Wschodniej Europie również spowodowały wzrost popytu w szerokim zakresie zastosowań.

 

REACH

Od początku roku 2008 ECI zapewnia kierownictwo i usługi sekretariatu dla Konsorcjum Miedzi REACH, będącego samodzielnym przedsiębiorstwem handlowym otwartym dla wszystkich potencjalnych podmiotów rejestrujących substancje w systemie REACH. Jego celem jest umożliwienie swoim członkom uzyskania maksymalnej wydajności i efektywności kosztowej w wypełnianiu ich zobowiązań.

Ramy regulacyjne

Europejski Instytut Miedzi ECI, poprzez neutralne badania naukowe, angażuje się w pomaganie zarówno decydentom jak i ogółowi społeczeństwa w lepszym rozumieniu roli, jaką miedź odgrywa w różnych sektorach i zastosowaniach.

Miedź i innowacje

Innowacje w produkcji miedzi i wyrobów z niej przekształciły wiele rzeczy zarówno pod względem ich wykonania jak i działania. Przeczytaj o niektórych najnowszych innowacjach przemysłu miedziowego, które pomogły polepszyć nasze codzienne życie.

Dobrowolna Ocena Ryzyka dla Miedzi

Dobrowolna Ocena Ryzyka dla Miedzi (ang. Voluntary Risk Assessment) jest naukowym studium, które ma na celu oszacowanie potencjalnego ryzyka dla człowieka i środowiska w warunkach ekspozycji na kontakt z miedzią.