Publikacje

W tej sekcji Polskie Centrum Promocji Miedzi udostępnia swoje zasoby celem zapewnienia właściwego i wydajnego wykorzystania miedzi i jej stopów dla wszystkich podstawowych zastosowań. W naszych zbiorach znajdą Państwo zarówno publikacje o charakterze ogólnym jak i technicznym, między innymi na temat stosowania miedzi w instalacjach z rur miedzianych oraz do dystrybucji gazów technicznych i medycznych, w architekturze, elektroenergetyce, oraz na powierzchniach dotykowych (Miedź Przeciwdrobnoustrojowa).

  Praktyczne aspekty zmniejszania obciążenia biologicznego za pomocą miedzi. Naukowe badania kliniczne: Szpital Selly Oak, Birmingham
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 202/09 wchodzi w skład serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK). Jej pełny tytuł brzmi: "Praktyczne aspekty zmniejszania obciążenia biologicznego za pomocą miedzi. Naukowe badania kliniczne:Szpital Selly Oak, Birmingham."
  Miedź Przeciwdrobnoustrojowa: Wprowadzenie nowej kategorii materiału dla powierzchni dotykowych
  Ochrona zdrowia
  Broszura wprowadzająca dla profesjonalistów zajmujących się kontrolą infekcji określająca skuteczność przeciwdrobnoustrojową, kluczowe właściwości i zastosowania w służbie zdrowia miedzi przeciwdrobnoustrojowej, która jak dowiedziono stale redukuje skażenia powierzchni w środowiskach klinicznych, a zatem oferuje dodatkowe środki, aby pomóc zmniejszyć ryzyko związane z drobnoustrojami chorobotwórczymi.
  Porównanie przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi i srebra jako powierzchni dotykowych we wnętrzach
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 200/10 wchodzi w skład serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK). Przedstawia ona zaskakujące wyniki porównania przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi i srebra jako powierzchni dotykowych we wnętrzach
  Przeciwdrobnoustrojowa Miedź FAQs
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 201/10 wchodzi w skład z serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK) i zawiera zbiór najczęściej zadawanych pytań dotyczących Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej.
  Termiczne instalacje solarne Kurs dla instalatorów
  Systemy rurowe
  Prezentacja przedstawia zalety niskotemperaturowych termicznych instalacji grzewczych. Zawiera ona wskazówki dotyczące zarówno projektowania jak i wykonawstwa ww. instalacji.
  PROGRAM Europejskiego Przemysłu Miedziowego 29 czerwca 2010
  Broszura przedstawia konkurencyjność przemysłu miedziowego w Europie i korzyści z niej płynące.
  Praktyczne zastosowania materiałów przewodzących
  Systemy elektryczne
  Aluminium, którego przewodność wynosi około 60% przewodności miedzi, nie mieści się na podium trzech najlepszych metalicznych przewodników elektryczności. Złoty medal, – jeżeli tak można powiedzieć, otrzymuje srebro, srebrny medal przypada miedzi, a złoto zajmuje trzecie miejsce. Aluminium zajmuje czwarte miejsce, tuż za złotem, ale znacznie wyprzedza resztę przewodników metalicznych. Przewodniki niemetaliczne (węgiel, elektrolity, polimery przewodzące, nadprzewodniki i nanorurki) mają swoją rolę do odegrania – często w nowych zastosowaniach, i rzadko współzawodniczą z metalami.
  Nowe rozwiązania materiałowe w obszarze górnej sieci trakcyjnej
  Systemy elektryczne
  Opracowanie "Nowe rozwiązania materiałowe w obszarze górnej sieci trakcyjnej" powstało na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, jako materiał na seminarium nt. "Metale nieżelazne dla kolejnictwa" - Warszawa, 19 stycznia 2010 r.
  Rury i złączki miedziane w instalacjach gazowych
  Systemy rurowe
  Broszura przedstawia ogólne informacje na temat zastosowania w Europie miedzianych rur i łączników w instalacjach gazowych.
  Miedź wybór profesionalistów dla instalacji ogrzewania solarnego.
  Systemy rurowe
  Broszura prezentuje korzyści wynikające z zastosowania miedzi w systemach solarnych. Opisuje doskonałe własności miedzi (przewodnictwo ciepła, odpornośc na korozję, odpornośc na zminy ciśnienia i temperatury, odporność na wysokie temperatury i szok termiczny, 100% recykling) w panelach solarnych i współpracujących z nimi instalacjach.
  Zmniejszanie ryzyka infekcji w ośrodkach opieki zdrowotnej.
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 196/10 wchodzi w skład serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK). Jej pełny tytuł brzmi "Zmniejszanie ryzyka infekcji w ośrodkach opieki zdrowotnej. Rola przeciwdrobnoustrojowej miedzi na powierzchniach dotykowych."
  Miedź: niezbędna do życia
  Ochrona zdrowia
  Niniejsza broszura przedstawia potencjalnie istotną role miedzi w zmniejszeniu ryzyka przenoszenia bakterii, które zagrażają zdrowiu publicznemu w szpitalach, budynkach publicznych i instytucjach zajmujących się produkcją żywności.
  Dachy Akcesoria i pokrycia z miedzi
  Architektura
  Informacje o metodach wykonania pokryć dachowych.
  Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z miedzi. Praktyka instalatora
  Systemy rurowe
  Poradnik dla instalatorów z zakresu stosowania różnych technik łączenia rur miedzianych.
  Miedź wybór profesjonalistów Instalacje sanitarne
  Systemy rurowe
  Porównawcze omówienie właściwości instalacji wykonanych z miedzi i innych materiałów.
  Miedź w architekturze Fakty dotyczące własności miedzi i sposobów ich wykorzystania przez architektów.
  Architektura
  Przedstawienie miedzi jako materiału wszechstronnego, który znajduje zastosowanie w nowoczesnej architekturze.
  Instalacje gazów palnych, technicznych oraz medycznych wykonanych z przewodów miedzianych Wymagania techniczno-eksploatacyjne
  Systemy rurowe
  Kompleksowe omówienie zasad projektowania, wykonania i eksploatacji wszelkiego typu instalacji gazowych.
  Miedź w instalacjach gazowych.
  Systemy rurowe
  Broszura przedstawiająca zalety wykorzystania miedzi w instalacjach gazowych.
  Dlaczego właśnie miedź jest stosowana jako materiał przewodzący?
  Systemy elektryczne
  Artykuł z działu "Energia elektryczna".
  Przemysł półprzewodnikowy wkracza na rynek energii fotowoltaicznej
  Energia i źródła odnawialne
  Artykuł z działu "Odnawialne źródła energii".
PAGE 3 / 6