Publikacje

W tej sekcji Polskie Centrum Promocji Miedzi udostępnia swoje zasoby celem zapewnienia właściwego i wydajnego wykorzystania miedzi i jej stopów dla wszystkich podstawowych zastosowań. W naszych zbiorach znajdą Państwo zarówno publikacje o charakterze ogólnym jak i technicznym, między innymi na temat stosowania miedzi w instalacjach z rur miedzianych oraz do dystrybucji gazów technicznych i medycznych, w architekturze, elektroenergetyce, oraz na powierzchniach dotykowych (Miedź Przeciwdrobnoustrojowa).

  Zestawienie materiałów z miedzi użytych do budowy domu.
  Systemy rurowe, Architektura
  W niniejszym zestawieniu oszacowano ilość miedzi użytą w domu średniej wielkości (ok. 100 m2) do wykonania obróbek dachowych, systemu rynnowego, instalacji wody pitnej, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego oraz instalacji solarnej.
  Miedziane solarne sysytemy grzewcze
  Systemy rurowe
  Publikacja przedstawiająca w skrócie proces projektowania i montażu miedzianych instalacji grzewczych.
  10 istotnych powodów stosowania miedzi
  Systemy rurowe
  Niniejsza broszura skierowana jest do instalatorów i przedstawia 10 najważniejszych powodów dla których warto stosować miedź.
  Praktyczne aspekty zmniejszania obciążenia biologicznego za pomocą miedzi. Naukowe badania kliniczne: Szpital Selly Oak, Birmingham
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 202/09 wchodzi w skład serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK). Jej pełny tytuł brzmi: "Praktyczne aspekty zmniejszania obciążenia biologicznego za pomocą miedzi. Naukowe badania kliniczne:Szpital Selly Oak, Birmingham."
  Miedź Przeciwdrobnoustrojowa: Wprowadzenie nowej kategorii materiału dla powierzchni dotykowych
  Ochrona zdrowia
  Broszura wprowadzająca dla profesjonalistów zajmujących się kontrolą infekcji określająca skuteczność przeciwdrobnoustrojową, kluczowe właściwości i zastosowania w służbie zdrowia miedzi przeciwdrobnoustrojowej, która jak dowiedziono stale redukuje skażenia powierzchni w środowiskach klinicznych, a zatem oferuje dodatkowe środki, aby pomóc zmniejszyć ryzyko związane z drobnoustrojami chorobotwórczymi.
  Porównanie przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi i srebra jako powierzchni dotykowych we wnętrzach
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 200/10 wchodzi w skład serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK). Przedstawia ona zaskakujące wyniki porównania przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi i srebra jako powierzchni dotykowych we wnętrzach
  Przeciwdrobnoustrojowa Miedź FAQs
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 201/10 wchodzi w skład z serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK) i zawiera zbiór najczęściej zadawanych pytań dotyczących Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej.
  Termiczne instalacje solarne Kurs dla instalatorów
  Systemy rurowe
  Prezentacja przedstawia zalety niskotemperaturowych termicznych instalacji grzewczych. Zawiera ona wskazówki dotyczące zarówno projektowania jak i wykonawstwa ww. instalacji.
  PROGRAM Europejskiego Przemysłu Miedziowego 29 czerwca 2010
  Broszura przedstawia konkurencyjność przemysłu miedziowego w Europie i korzyści z niej płynące.
  Praktyczne zastosowania materiałów przewodzących
  Systemy elektryczne
  Aluminium, którego przewodność wynosi około 60% przewodności miedzi, nie mieści się na podium trzech najlepszych metalicznych przewodników elektryczności. Złoty medal, – jeżeli tak można powiedzieć, otrzymuje srebro, srebrny medal przypada miedzi, a złoto zajmuje trzecie miejsce. Aluminium zajmuje czwarte miejsce, tuż za złotem, ale znacznie wyprzedza resztę przewodników metalicznych. Przewodniki niemetaliczne (węgiel, elektrolity, polimery przewodzące, nadprzewodniki i nanorurki) mają swoją rolę do odegrania – często w nowych zastosowaniach, i rzadko współzawodniczą z metalami.
  Nowe rozwiązania materiałowe w obszarze górnej sieci trakcyjnej
  Systemy elektryczne
  Opracowanie "Nowe rozwiązania materiałowe w obszarze górnej sieci trakcyjnej" powstało na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, jako materiał na seminarium nt. "Metale nieżelazne dla kolejnictwa" - Warszawa, 19 stycznia 2010 r.
  Rury i złączki miedziane w instalacjach gazowych
  Systemy rurowe
  Broszura przedstawia ogólne informacje na temat zastosowania w Europie miedzianych rur i łączników w instalacjach gazowych.
  Miedź wybór profesionalistów dla instalacji ogrzewania solarnego.
  Systemy rurowe
  Broszura prezentuje korzyści wynikające z zastosowania miedzi w systemach solarnych. Opisuje doskonałe własności miedzi (przewodnictwo ciepła, odpornośc na korozję, odpornośc na zminy ciśnienia i temperatury, odporność na wysokie temperatury i szok termiczny, 100% recykling) w panelach solarnych i współpracujących z nimi instalacjach.
  Zmniejszanie ryzyka infekcji w ośrodkach opieki zdrowotnej.
  Ochrona zdrowia
  Broszura CDA 196/10 wchodzi w skład serii publikacji wydanych przez brytyjskie centrum zajmujące się promocją miedzi (CDA UK). Jej pełny tytuł brzmi "Zmniejszanie ryzyka infekcji w ośrodkach opieki zdrowotnej. Rola przeciwdrobnoustrojowej miedzi na powierzchniach dotykowych."
  Miedź: niezbędna do życia
  Ochrona zdrowia
  Niniejsza broszura przedstawia potencjalnie istotną role miedzi w zmniejszeniu ryzyka przenoszenia bakterii, które zagrażają zdrowiu publicznemu w szpitalach, budynkach publicznych i instytucjach zajmujących się produkcją żywności.
  Dachy Akcesoria i pokrycia z miedzi
  Architektura
  Informacje o metodach wykonania pokryć dachowych.
  Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z miedzi. Praktyka instalatora
  Systemy rurowe
  Poradnik dla instalatorów z zakresu stosowania różnych technik łączenia rur miedzianych.
  Miedź wybór profesjonalistów Instalacje sanitarne
  Systemy rurowe
  Porównawcze omówienie właściwości instalacji wykonanych z miedzi i innych materiałów.
  Miedź w architekturze Fakty dotyczące własności miedzi i sposobów ich wykorzystania przez architektów.
  Architektura
  Przedstawienie miedzi jako materiału wszechstronnego, który znajduje zastosowanie w nowoczesnej architekturze.
  Instalacje gazów palnych, technicznych oraz medycznych wykonanych z przewodów miedzianych Wymagania techniczno-eksploatacyjne
  Systemy rurowe
  Kompleksowe omówienie zasad projektowania, wykonania i eksploatacji wszelkiego typu instalacji gazowych.
PAGE 3 / 6