Publikacje

W tej sekcji Europejski Instytut Miedzi udostępnia swoje zasoby celem zapewnienia właściwego i wydajnego wykorzystania miedzi i jej stopów dla wszystkich podstawowych zastosowań. W naszych zbiorach znajdą Państwo zarówno publikacje o charakterze ogólnym jak i technicznym, między innymi na temat stosowania miedzi w instalacjach z rur miedzianych oraz do dystrybucji gazów technicznych i medycznych, w architekturze, elektroenergetyce, oraz na powierzchniach dotykowych (Miedź Przeciwdrobnoustrojowa).

  Przewody napowietrzne z miedzi stopowej
  Energia i źródła odnawialne, Systemy elektryczne
  wiązka przewodów, sieć elektroenergetyczna, linie napowietrzne, średnie napięcie, przewodność elektryczna
  Operatorzy sieci przesyłowych stają przed istotnymi, a nawet sprzecznymi wyzwaniami. Duża zmienność dostaw energii ze źródeł odnawialnych i większy nacisk kładziony na efektywność energetyczną wymagają rozbudowy sieci, a przy tym opory przeciwko budowaniu nowych linii napowietrznych nigdy nie były tak silne. Częścią rozwiązania tego problemu mogą być przewody z miedzi stopowej.
  Wkomponuj swoje radio w ścianę (Pitchbook 2)
  Systemy elektryczne
  W artykule opisany został radioodbiornik, który można wbudować w ścianę tak, jak gniazdo podtynkowe. Składa się on z dwóch modułów: odbiornika i głośnika. Obydwie części są wbudowane w ścianę przy użyciu standardowej podtynkowej puszki instalacyjnej używanej do osadzania wyłączników i gniazd. Tym sposobem można mieć radio w każdym pomieszczeniu oraz zaoszczędzić sporo miejsca.
  Naładuj swój tablet prosto ze ściany (Pitchbook 1)
  Systemy elektryczne
  W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązanie pozwalające na ładowania urządzeń elektrycznych poprzez port USB umieszczony bezpośrednio w gniazdku sieciowym. Główne zalety tego rozwiązania to estetyka i oszczędność miejsca.
  Miedź w centrum uwagi
  Projektowanie i produkcja, Systemy rurowe, Ochrona zdrowia, Systemy elektryczne
  Artykuł o miedzi, który ukazał się w wydaniu Rzeczpospolitej z 18 grudnia 2013 roku.
  Miedź to właściwa inwestycja
  Systemy rurowe
  Artykuł o miedzi, który ukazał się w wydaniu Gazety Wyborczej z 18 grudnia 2013 r,
  Miedź w Domku Miedziorytnika - katalog towarzyszący wystawie 2013
  Sztuka
  sztuka, artyści, piękny
  Katalog towarzyszący wystawie "Miedź w Domku Miedziorytnika" przedstawia wybrane prace, które powstały podczas warsztatów dla miedziorytników z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski, prowadzonych przez wyjątkowego artystę - Marka Stanielewicza. Począwszy od 1995 roku, warsztaty te odbywają się co roku w Krzyżowej. Prace pokazane w katalogu stanowią przegląd zastosowań miedzi w kilku dziedzinach plastycznych: rzeźba (maski), design (parzenice, biżuteria), moda unikatowa, malarstwo na miedzi oraz grafika warsztatowa, w której miedź stanowi matrycę.
  Wybrane zagadnienia jakości zasilania i użytkowania energii elektrycznej
  Systemy elektryczne
  Materiały z seminarium LPQI - Warszawa, 30 listopada 2004.
  Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V Znak Jakości rur, złączek i akcesoriów wykonanych z miedzi
  Systemy rurowe
  Znak jakości rur miedzianych zgodnie z wymogami niemieckiej Federacji Gutegemeinschaft Kupferrorh e.V
  Ekonomiczna ocena wykorzystania miedzi w redukcji wskaźnika zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii. Instrukcja obsługi
  Ochrona zdrowia
  Ekonomiczna ocena wykorzystania miedzi w redukcji wskaźnika zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii. Instrukcja obsługi
  Stopy Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Poradnik doboru
  Ochrona zdrowia
  Publikacja jest przewodnikiem dla projektantów, producentów i osób opracowujących specyfikacje produktów przeznaczonych do zastosowania w placówkach służby zdrowia. Jednakże zawarte w niej informacje dotyczą również innych środowisk, w których higiena i rozprzestrzenianie się zakażeń są ważnym zagadnieniem. W przewodniku znajdują się przydatne informacje o najłatwiej dostępnych stopach miedzi, reprezentowanych przez różne rodziny stopów z podaniem ich składu oraz palety barw.
  Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne
  Systemy elektryczne
  Artykuł autorstwa J. Wiatra zamieszczony w majowym numerze Elektroinfo (2013)
  Stop zakażeniom HCAI
  Ochrona zdrowia
  Śmiertelne zakażenia związane z opieką zdrowotną (HCAI) są głównym zagrożeniem w szpitalach europejskich, ponieważ bakterie rozwinęły odporność na wiele dzisiejszych antybiotyków. Dowiedz się czegoś więcej o dodatkowej linii obrony, która idzie dalej niż mycie rąk – o miedzi przeciwdrobnoustrojowej.
  Kontrola infekcji poprzez stosowanie miedzi przeciwdrobnoustrojowej w bliskim otoczeniu pacjenta. Analiza opłacalności
  Ochrona zdrowia
  Analiza opłacalności zastosowania Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej na powierzchniach dotykowych w placówkach służby zdrowia, na oddziałach typu OIOM. Jest ona oparta na modelu relacji kosztów do korzyści, opracowanym dla menedżerów szpitali przez York Health Economics Consortium.
  Nowe rozwiązania dla zdrowia i hiegieny. Przeciwdrobnoustrojowe stopy miedzi.
  Ochrona zdrowia
  Wydanie II poprawione pod redakcją lekarza medycyny Krzysztofa Szufnarowskiego.
  Spojrzenie poza granice. Profil środowiskowy produkcji, eksploatacji i utylizacji produktów miedzianych
  Broszura prezentuje wyniki analizy cyklu eksploatacyjnego LCA (Life Cycle Assessments) dla produkcji miedzi oraz głównych półproduktów miedzianych (rur, drutu i blachy).
  Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych PCPM.
  Systemy elektryczne
  Publikacja zawiera wytyczne projektowe do opracowywania projektów modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i stanowi kontynuację tematyki zainicjowanej przez Polskie Centrum promocji Miedzi Sp. z o.o. na początku bieżącego stulecia. Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej części zamieszczone zostały podstawy teoretyczne, natomiast w drugiej, dwa przykładowe projekty modernizacji instalacji elektrycznych w budynku 5-cio i 11-sto kondygnacyjnym
  Powierzchnie dotykowe wykonane z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Katalog produktów ze znakiem Cu+
  Ochrona zdrowia
  Katalog europejskich i azjatyckich producentów/dostawców elementów wykonanych z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, którzy otrzymali licencję na wykorzystanie marki i znaku Cu+.
  Różnica kosztów wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego w domku jednorodzinnym w zależności od zastosowanych materiałów
  Systemy rurowe
  Porównanie jakie wykonano dla konkretnego budynku jednorodzinnego o powierzchni 160 m2, w sposób widoczny wykazuje różnice w kosztach inwestycji, z rozbiciem na koszty zakupu samej rury, jak i elementów złącznych. Instalacje wykonywane z miedzi, oferując najwyższy standard techniczny, mogą konkurować w pełni z instalacjami wykonywanymi tworzyw sztucznych.
  BIAŁA KSIĘGA Bakteria Legionella w instalacjach wody pitnej Korzyści ze stosowania rur z miedzi
  Systemy rurowe
  Jest to publikacja opisująca czym jest Legionella i jak jej zapobiegać w instalacjach wodnych. Przedstawia ona również badania naukowe materiałów stosowanych w instalacjach wodnych, w tym rur miedzianych.
  Ograniczenie ryzyka występowania zakażeń szpitalnych
  Ochrona zdrowia
  Broszura przygotowana na 1 Międzynarodową Konferencję na temat Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych Światowej Organizacji Zdrowia, przedstawiająca pierwszą próbę kliniczną przeprowadzoną na szpitalnych OIOM-ach, w celu wykazania, że ​​wymiana kluczowych elementów powierzchni dotykowych na miedziane prowadzi do zmniejszenia ilości zakażeń u pacjentów. Publikacja zawiera ponadto najnowsze informacje na temat mechanizmu przeciwdrobnoustrojowej skuteczności miedzi.
PAGE 3 / 7