Usługi

Korzystanie z tego formularza internetowego, ułatwi nam sprawne udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania. Można go bowiem łatwo skierować do odpowiedniego eksperta Copper Alliance. Nasz ekspert udzieli odpowiedzi drogą mailową lub w inny dostępny sposób.

Proszę dać nam kilka dni na udzielenie odpowiedzi i kierować do nas wszelkie pytania za wyjątkiem tych dotyczących cen i innych informacji handlowych. Dołożymy także wszelkich starań  by odpowiedzieć na rozsądne pytania związane z badaniami o charakterze nie komercyjnym.

Informacja lub porada techniczna wydana przez Polskie Centrum Promocji Miedzi w formie pisemnej bądź ustnej jest zawsze przygotowywana z należytą starannością i zgodnie z  wiedzą fachową. PCPM nie ponosi jednak odpowiedzialności prawnej za błędne, niepełne lub mylące informacje zawarte w odpowiedzi lub poradzie i nie może być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za jakąkolwiek bezpośrednią, drobną lub znaczną szkodę wynikającą z zastosowania do udzielonej informacji czy porady.